IBOS | Nieuwe partnerschap met de Kanselarij – De Kanselarij
058 – 201 1980 receptie@dekanselarij.nl
Ibos Featured

IBOS | Nieuwe partnerschap met de Kanselarij

print


OVER IBOS

Maandelijks komen afgevaardigden van alle studenten-verenigingen bijeen voor het IBOS overleg. Met het IBOS overleg wordt de samenwerking tussen de verenigingen gestimuleerd. Zo organiseren de verenigingen evenementen en andere activiteiten met elkaar. Ook is het IBOS een platform voor de verenigingen om contacten te onderhouden met veel externe partijen zoals de hogescholen en de gemeente. Lees hier meer over IBOS.

Een overkoepelend orgaan

Het IBOS of Stichting Interbestuurlijk overlegorgaan Studentenverenigingen is het overkoepelend orgaan van de studentenverenigingen in Leeuwarden In totaal zijn de 6 grootste studentenverenigingen aangesloten bij het IBOS. Het IBOS zorgt niet alleen voor contact tussen de verenigingen maar probeert ook de verenigingen met elkaar te verbinden. Dit doen we door samen te werken op het gebied van promotie en het organiseren van activiteiten.

Samenwerkingen

Sinds kort werkt het IBOS ook samen met alle studieverenigingen in Leeuwarden. Onder het motto voor en door studenten proberen wij meer voor het Leeuwarder studentenleven te betekenen. Op het gebied van onderwijs zijn wij daarom ook bezig om studiefaciliteiten en studiemiddelen aan te bieden aan onze leden.

Het Bestuur van IBOS

Het IBOS bestaat uit een bestuur, in het bestuur van het IBOS zitten de voorzitters van de zes studentenverenigingen. Het IBOS heeft daarnaast een onafhankelijke voorzitter en secretaris. Deze twee functies worden vervuld door leden van de verenigingen.

Website : www.lidwordeninleeuwarden.nl